26 2017 07
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi

İlgi      : a) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Müsteşarlık Makamının 01.06.2017 tarih ve 1108 sayılı Oluru.

b) TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığının 12/06/2017 tarih ve

967733557-045.99-99-712 sayılı yazısı.

c) TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığının 07/07/2017 tarih ve 96773357-940-E.822 sayılı yazısı. 

Müsteşarlık Makamı’nın ilgi (a) sayılı Olur’u ile “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi” revize edilerek yürürlüğe konulmuş ve ilgi (b) yazı ile tarafımıza bildirilmiştir. 

 

İlgi (c) sayılı yazı ile “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında

Yönerge Kapsamında Kişilere Sunulacak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Usul ve Esasları” başlıklı 12. Maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki  hükümlere istinaden Genel Sekreterliğimizce birliğimize bağlı sağlık tesisleri

tarafından uygulanacak katsayıların belirlenmesi istenmiştir. 

Katsayıların taban fiyatlarını indirmek için lütfen tıklayınız.

Fotoğraflar