T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Jeneratör Revizyounu, Sistem Sekronizasyonu ve Otomasyonu Hizmeti

Güncelleme Tarihi: 12/02/2018

Hastanemizin Teknik Atölye Birimi’ne ekli listede hizmet alım işi, piyasadan gelen rayiç bedel tutarlarına göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin 6. ve 7. Maddesine göre yapılacaktır. Ekte miktarı belirtilen hizmet bedellerinin KDV hariç Yaklaşık Maliyet birim fiyatlarının 20.02.2018 Pazartesi günü saat 16:30’a kadar aşağıdaki iletişim kanallarından Satınalma Birimi'ne bildirilmesi hususunda;

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

              1. Teknik Şartname
              2. Birim Fiyat Teklif Cetveli

                Tel: 0 (274) 231 66 60 – 20 59
                Faks: 0 (274) 232 09 82
                E-posta: metingalip.akin@saglik.gov.tr