T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvar Sarf Malzemesi, Mikrobakteri Kültürü ve PCR Cihazı Alımı

Güncelleme Tarihi: 17/03/2018

Hastanemiz tarafında 2018 yılı için yapılması planlanan 2018 Laboratuvar Sarf Malzemeleri ve Mikrobakteri Kültür ve PCR Cihazı a4l7ım34ı Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin 6. ve 7. Maddesine göre yapılacaktır.
Yazımız ekinde miktarı belirtilen hizmetlerin KDV hariç rayiç piyasa fiyatlarının 24.03.2018 tarihine kadar Satınalma Birimine bildirilmesini hususunda;
Gereğini rica ederim.
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Laboratuvar Sarf Malzemeleri Teknik Şartname
Mikrobakteri (Tüberküloz) ve PCR Cihazı Teknik Şartname