T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kardiyolog Dr. Astarcıoğlun’dan 17 Mayıs Hipertansiyon Günü Açıklaması

Güncelleme Tarihi: 17/05/2018

D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Kardiyoloji Hekimi Doç.Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu 2956 Üyesi bulunan ve Toplumsal, mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumaya yönelik Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü sebebiyle açıklamalarda bulundu; “Türkiye’de her 3 kişiden birinde hipertansiyon (yüksek kan basıncı) olduğu gösterilmiştir.  Ancak kan basıncı yüksek olan kişilerin çoğu, yıllarca bunun farkında olmayabilirler. Çoğunlukla herhangi bir semptom görülmez, ancak yüksek kan basıncı tedavi edilmediğinde, tüm vücuttaki atardamarlara ve yaşamsal önemi olan organlara hasar verebilir. Bu nedenle hipertansiyon çoğunlukla “sessiz katil” olarak adlandırılır. Bu nedenle son on bir yıldır her 17 Mayıs’ta Dünya Hipertansiyon Günü, yüksek kan basıncından kaynaklanan önlenebilir hastalıklar olan inme (felç), kalp ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek amacıyla organize edilmektedir” dedi.

Çalışmalardan elde edilen verileri değerlendiren Doç. Dr. Astarcıoğlu, “Türkiye’de hipertansiyon farkındalığı TURDEP-II verilerine göre %58,1’dir. Diğer bir ifade ile hipertansiyon olanların ortalama %42’si bunun farkında değildir. Ve farkında olanların ancak 1/3’ünde (%32,1) hipertansiyon kontrol altındadır” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre tüm dünyada ölüme neden olan risk faktörlerine bakıldığında hipertansiyonun açık ara en başta geldiğini dile getiren Doç. Dr. Astarcıoğlu, “Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyondur. Dolayısıyla hipertansiyonu erken tanımak ve tedavi etmek çok önem arz etmektedir. Öyle ki büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncında 2 mmHg’lık bir azalma, koroner arter hastalığına bağlı ölümlerde %7, inmeye bağlı ölümlerde % 10 azalmaya yol açmaktadır” diye vurguladı.

Hipertansiyonun, dünyada ölümün önlenebilir en önemli nedeniolduğunu söyleyen ve kan basıncının erken evrede düşürülmesinin daha avantajlı sonuçlar doğuracağını belirten Doç. Dr. Astarcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de kalp krizi erkek ve kadınlarda 10 yıl daha erken ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da erkeklerde 55, kadınlarda 65 yaşında yoğunlaşan kalp krizi ile hastaneye yatışlar, bizde erkeklerde 45-55, kadınlarda 55-65 yaşlarında zirve yapıyor. 2000 yılından sonraki süreçte hipertansiyon farkındalığı, ilaç kullanma sıklığı, tedavi-kontrol oranlarının artmış olması kayda değer olsa da, yeteri düzeyde olmaması ve Avrupa ülkelerine göre geri kalması ve yaşlanan nüfusta düşünülünce kaygı verici olmaya devam etmektedir. Özellikle artan obezite, hareketsizlik ve diyabet sıklığı da hesaba katılınca ülke çapında ciddi adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayınlanan Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2020)’nın çok yararlı sonuçları olacağını umut ediyoruz” dedi.