T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kalite Yönetimi

Güncelleme Tarihi: 24/01/2018

 MisyonumuzVizyonumuzKalite PolitikamızTemel İlke ve Değerlerimiz
 Etik ilkelere bağlı kalarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, uluslar arası kalite standartlarında sağlık hizmeti sunmaktır. Hızlı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak, sağlık hizmetleri sektöründe uluslararası düzeyde tercih edilen hastane olmaktır. Yasa, yönetmelik ve toplumsal değerlere bağlı Hastaların talep ve beklentileri doğrultusunda Kalite standartlarına uyarak Etkinliğini sürekli geliştirmek; çevreye duyarlı Eğitimli ve güler yüzlü personelimizle, Hızlı güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak; Hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmaktır.   En değerli varlık olan insan odaklı çalışan ve hasta güvenliğini ön planda tutan; Etkililik, etkinlik, verimlilik, zamanlılık, süreklilik, hakkaniyet, uygunluk ve eşitlilik ilkelerine bağlı kalarak sağlık hizmeti sunmaktır.

kalite yönetim birimi organizasyon şeması 


Hastane Kalite Birimi Çalışanları 

Bölüm Kalite Sorumluları
Komiteler

Öz Değerlendirme Planı 

Eğitim Planı 

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

SKS Kapsamındaki iyi uygulama örnekleri