T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı - D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Diyaliz Sertifikasyon Programı

Güncelleme Tarihi: 26/10/2017

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezince Hekimler/Hemşireler için Hemodiyaliz, Hemşireler için Periton Diyalizi Hemşireliği eğitimi başlatılacaktır. Eğitime başvurmak isteyenlerin;

1. Başvuru dilekçesi                                                                                    

2. Personel tarafından doldurulacak ve bağlı olduğu kurum amirince onaylanacak Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu,                       

3. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özelde  çalışan personel için, ilgili kurum amirince onaylanmış diploma ve uzmanlık belgeleri,                            

4. Herhangi bir resmî ve özel kuruluşta çalışmayan personel için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin örneği,                                  

5. Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı ile birlikte hastanemiz Diyaliz Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

 hekimler_icin_diyaliz_eg_pr.jpg 

Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimi                             

Adı Soyadı  : Nefroloji  Uzmanı Doç.Dr.Erim GÜLCAN                                                  

Mail : erim.gulcan@saglik.gov.tr

Tel: 0(274)2236053 - 2080

Eğitim Merkezi Sorumlu Hemşiresi

Adı Soyadı : Safiye UZ                                                                           

Mail : safiye.uz@saglik.gov.tr

Tel: 0(274)2236053 - 2080

Eğitim Merkezi Sorumlu Hemşiresi

Adı Soyadı :    Özlem KABAK                                                                        

Mail : ozlem-kabak@hotmail.com

Tel: 0(274)2236053 - 2080

 hemsire_icin_diyaliz_eg_pr.jpg
Sınav Başvuru Formu